Event banner

Đăng ký với tư cách là Nhà triển lãm

Vietnam Manufacturing Expo 2024

Đây là một biểu hiện của hình thức quan tâm. Bằng cách điền và gửi biểu mẫu này, bạn đang chia sẻ mối quan tâm của mình để có được cơ hội làm triển lãm tại VME – Vietnam Manufacturing Expo 2024. Bằng cách đăng ký quan tâm đến VME – Vietnam Manufacturing Expo bạn sẽ nhận được thông tin về triển lãm.