Về Chúng Tôi

RX Tradex: Kết nối phát triển doanh nghiệp

RX Tradex là đơn vị tổ chức triển lãm hàng đầu. Chúng tôi tự hào là thành viên của RX, công ty tổ chức sự kiện hàng đầu thế giới chuyên mang đến những sự kiện cao cấp, chuyên sâu, kết nối người mua đến với các nhà cung cấp, đối tác kinh doanh chiến lược. Với hơn 400 sự kiện tại 22 quốc gia, phục vụ 43 lĩnh vực công nghiệp trên quy mô toàn cầu. Riêng tại Thái Lan và Việt Nam, chúng tôi tổ chức 20 triển lãm thương mại và hội nghị quốc tế uy tín.

38 năm thành công

Với 38 năm, RX Tradex đã và đang thiết lập hệ thống kết nối mạng lưới các doanh nghiệp đa dạng nhiều ngành công nghiệp, tối ưu bằng phương thức kết hợp các yếu tố Chiến lược sự kiện, Kiểm soát tài chính, Vận hành tinh gọn và Truyền thông tích hợp, chứng minh hiệu quả nhờ vào kinh nghiệm và sự kết nối.

Giới thiệu RX Global

RX hoạt động trong lĩnh vực kết nối doanh nghiệp cho các cá nhân, cộng đồng và tổ chức. Chúng tôi nâng cao sức mạnh của các sự kiện trực tiếp bằng cách kết hợp dữ liệu và sản phẩm kỹ thuật số để giúp khách hàng tìm hiểu về thị trường, nguồn sản phẩm và hoàn thiện giao dịch tại hơn 400 sự kiện ở 22 quốc gia về 43 lĩnh vực công nghiệp.

RX mang sứ mệnh tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng và cam kết mang đến một môi trường làm việc hòa nhập cho tất cả nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi đón nhận những tài năng và ý kiến đa dạng, để RX sẽ luôn:

Là nơi tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi xây dựng doanh nghiệp của họ VÀ là nơi tốt nhất cho những người có tham vọng xây dựng sự nghiệp của họ.

RX là một phần của RELX, nhà cung cấp toàn cầu các công cụ phân tích và quyết định dựa trên thông tin cho khách hàng và doanh nghiệp có liên quan. www.rxglobal.com

Giới thiệu về RELX

RELX là nhà cung cấp toàn cầu các công cụ phân tích và quyết định dựa trên thông tin cho khách hàng và doanh nghiệp có liên quan. Tập đoàn phục vụ khách hàng tại hơn 180 quốc gia và có văn phòng tại khoảng 40 quốc gia. Chúng tôi sử dụng khoảng hơn 33000 lao động, trong đó gần một nửa đến từ Bắc Mỹ. Cổ phiếu của RELX PLC, công ty mẹ, được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán London, Amsterdam và New York bằng cách sử dụng các kí hiệu mã sau: London – REL, Amsterdam – REN, New York – RELX. Giá trị vốn hóa thị trường xấp xỉ 33 tỷ bảng Anh, 39 tỷ Euro và 47 tỷ đô la.