MXV - METALEX VIETNAM

All News

Ngành sản xuất kim loại bao gồm những hoạt động nào?

What activities does the metal manufacturing industry include?

3 nhóm hoạt động chính trong ngành sản xuất kim loại, bao gồm: Sản xuất sắt, thép, gang, sản xuất kim

Read more
Tìm hiểu về công ty TNHH AN PHAT EQUIPMENT AND ACCESSORIES

Learn about AN PHAT EQUIPMENT AND ACCESSORIES LLC

AN PHAT EQUIPMENT AND ACCESSORIES Co., Ltd. with more than 29 years of development in Vietnam, famous

Read more
7 Lãng phí trong sản xuất và cách hạn chế lãng phí ngành cơ khí

7 Waste in production - Limit waste in the mechanical industry

7 Lãng phí trong sản xuất: Lãng phí Tồn kho, vận chuyển, thao tác, chờ đợi, sản xuất dư thừa, gia công

Read more
Gia công kim loại bằng cắt gọt là gì? Các phương pháp phổ biến

What is metal processing by cutting? Popular method

Tìm hiểu khái niệm gia công kim loại bằng cắt gọt cùng các phương pháp phổ biến hiện nay. Giúp doanh

Read more
Các vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại phổ biến hiện nay

Popular mechanical materials and metal technology today

Danh sách 10 vật liệu cơ khí cùng những công nghệ kim loại phổ biến hiện nay, bao gồm các vật liệu: Kim

Read more
Ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí và giải pháp khắc phục

Environmental pollution in mechanical production - Solutions

Ô nhiễm môi trường là vấn đề cấp thiết hiện nay. Cùng RX Tradex tìm hiểu về  ô nhiễm môi trường trong

Read more
Tìm hiểu về công ty PHU AN BINH TECHNOLOGY

Learn about PHU AN BINH TECHNOLOGY company

Công ty PHU AN BINH TECHNOLOGY là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam về lĩnh vực Máy công

Read more
Tìm hiểu về công ty TNHH ACCRETECH VIETNAM

Learn about ACCRETECH VIETNAM LLC

Công ty TNHH ACCRETECH VIETNAM với hơn 8 năm hình thành và không ngừng phát triển tại Việt Nam trong

Read more
Tái chế kim loại phế liệu là gì? Lợi ích và quy trình tái chế

What is scrap metal recycling? Benefits and process

Cùng RX Tradex tìm hiểu về tái chế kim loại phế liệu là gì? Lợi ích và quy trình tái chế kim loại phế

Read more
Các biện pháp phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí

Sustainable development measures in mechanical production

Sustainable development in mechanical production: Using high technology, treating oil and wastewater,

Read more

Subscribe to Update

Get the latest news from RxTradex about all of our event