Tin tức

Tất cả bài viết

RX-image
WRV – Waste and Recycling Expo Việt Nam

Top các xu hướng công nghệ tái chế mới nhất hiện nay

Đăng tải vào

Tái chế là một xu thế tất yếu nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động tiêu cực cho môi trường và sức khỏe con người. Top xu hướng công nghệ tái chế mới nhất.

Xem thêm
RX-image
WRV – Waste and Recycling Expo Việt Nam

Những phương pháp và công nghệ xử lý khí thải ô tô hiện nay

Đăng tải vào

Có những phương pháp và công nghệ xử lý khí thải ô tô phổ biến nào hiện nay để góp phần giảm bớt các nguy cơ do các chất ô nhiễm độc hại này gây ra?

Xem thêm
RX-image
WRV – Waste and Recycling Expo Việt Nam

Thực trạng công nghệ xử lý nước thải tại Việt Nam hiện nay

Đăng tải vào

Công nghệ xử lý nước thải ở Việt Nam hiện nay đang được triển khai như thế nào? Tình hình xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, khu công nghiệp, bệnh viện.

Xem thêm
RX-image
WRV – Waste and Recycling Expo Việt Nam

Top phương pháp xử lý nước thải công nghiệp

Đăng tải vào

Top phương pháp xử lý nước thải công nghiệp đang được ứng dụng trên thế giới? Các ưu nhược điểm của chúng trong việc quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên nước

Xem thêm
RX-image
WRV – Waste and Recycling Expo Việt Nam

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp là gì?

Đăng tải vào

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp được tạo thành từ một số công nghệ riêng lẻ nhằm giải quyết các nhu cầu xử lý nước thải cụ thể của mỗi nhà máy.

Xem thêm
RX-image
WRV – Waste and Recycling Expo Việt Nam

Giải pháp nào cho công nghệ xử lý chất thải tại đô thị Việt Nam?

Đăng tải vào

Giải pháp nào phù hợp để giải quyết các thực trạng rác thải quá lớn, ô nhiễm môi trường và trở thành công nghệ xử lý chất thải tại đô thị Việt Nam?

Xem thêm